Vaskis

Vaskis/vasskis/gruskis

 

Løs kis som regel fri for kobber og sink.

 

Kisen fikk sitt navn pga dårlige konsistens slik at den i motsetning til den vanlige, ”tette”, klart avgrensede svovelkisen fikk et grusaktig utseende.

Malmen forekommer i små mengder i Folldal og ved Arvedals gruve under Rørosverket.[1]

Fotnoter

1. Vogt 1889 (576):21.