Vasshund

Vasshund (dial. Røros) 

 

Vogn, kjørt med hest, til å frakte vann ut av gruven.[1]

Fotnoter

1. Grue 2008:18.