Vedforbruk: Setteved. Forbruk pr kubikkmeter fast fjell

(1) Ortdrift (dvs ’vanlige’ gruveganger utenom sjakter, stoller og strosser) Kongsberg Sølvverk 1700-tallet[1]

 

-> ~ 5 m3  setteved (løs) pr m3 fjell (fast)         

-> 1650 kg ved (når 1 m3 furu/gran løs veier 330 kg, se Enhetsmål/vekt ved; fast:løs2:3))

-> ca halvparten av vekten av den utbrutte bergmasse når spesifikk vekt fast bergmasse settes til 3 -> veden utgjorde noe over halvparten av vekten og 5 ganger volumet på den utbrutte bergmasse.

Fotnoter

1. Berg 1988 (470):43.