Vedlakter

  

Betegnelse på lakteren brukt som rommål for ved (se lakter).