Verk

Verk (ty. Werk)

 

Betegnelse på en rekke metallurgiske mellomprodukter både innenfor kobber- og sølvfremstillingen.

 

’Verk’ står gjerne sammen med et presiserende prefiks eller suffiks, f.eks. verkbly, kaldrøstverk. Frittstående ble det gjerne brukt som kortform hvor referansen til de spesifikke betegnelsene var klar.

’Verk’ synes opprinnelig å ha hatt en generell betydning av en enhet, mengde, masse sammensatt av flere enkeltkomponenter, f.eks. et smelteprodukt som inneholder flere forskjellige metaller.

 

KOBBERFREMSTILLING

Se røstverk.

 

SØLVFREMSTILLING

’Verk’ var ved Kongsberg Sølvverk samnavn for flere blyholdige mellomprodukter ved opparbeidelsen av sølv. Registrerte ord ved KS av denne typen: Verkbly, verkstein, gletteverk, blysteinrøsteverk og kobbersteinverk

 

Varia:

- ’Verk’ med forbindelse til ’det sammensatte’ brukes også i betegnelser på bearbeidete produkter som bakverk, lappverk, gråverk, pelsverk og tauverk (sammensatt av flere kordeller). Når det gjelder ’tauverk’ er for øvrig kortformen ’verk’ funnet som betegnelse på gammelt tauverk som ble brukt til å tørke borhull med.