Vettersatz

Vettersatz (ty. Wettersatz)

 

Ventilasjonsapparat bestående av en kasse med inn- og utsugningsventiler hvor det gikk et stempel drevet med maskinkraft.[1]

 

Apparatet omtales i en kilde fra begynnelsen av 1800-tallet hvor det opplyses at en v. hadde vært i drift i Gabe Gottes Grube (Kongsberg Sølvverk) hvor den hadde vært ”… en Befordring for Lufttræk i Stullen Cvii [Christian 7. stoll].[2] Trolig var ikke slike maskiner vanlig, selv om det var en del eksperimentering med forskjellige ’værmaskiner’ for å fremskaffe kunstig ventilasjon som kunne begrense de plagsomme røyk- og gassproblemene som følge av fyrsettingen.

 

Varia:

- Som regel klarte bergverkene seg med naturlig værveksling. Den eneste innretning som gjennomgående fantes ved gruvene, var værlutten.[3]

Fotnoter

1. Veith 1871:575.
2. Brünnich 1804:25.
3. Berg 1998 (25):60.