Vierung

Vierung/geviertfeld (ty.)

 

1. Kvadratisk ’mål’ brukt i stedet for de vanlige, rektangulære ’målene’ når forleninger av mer komplekse malmforekomster skulle forlenes; 2. betegnelse på det rektangulære felt som oppstår når en funngruve og over- og undermålene i forlengelsen av denne gis sin fastsatte bredde, gjerne 7 meter, på hver side av malmåren.