Vindkasse

1. Magasin for oppsamling av blåseluft under trykk. 2. Anordning for distribusjon av blåseluft til en sjaktovn.

 

            Ad 1. V. ble bl.a. bygget inn i seriekoblede blåsebelger for å generere blest som kunne blåses kontinuerlig inn i ovnen/herden/essen. Belgtypen ble betegnet som dobbeltvirkende fordi den både sugde inn og blåste ut luft samtidig, mens de tradisjonelle enkeltvirkende belger arbeidet periodisk, dvs. at de avvekslende sugde og blåste luft ut. For å få den ønskede jevne blest måtte derfor hver ovn betjenes av to belger.

Belgtypen synes for det meste å ha blitt brukt ved smiherder.

            Ad 2. Kassen (en ringformet fordeler) gikk rundt ovnen i en viss høyde fra bunnen og ledet luften inn gjennom innblåsningsåpninger plassert rundt hele ovnen. Dette var en betydelig forbedring av den gamle ordning med innblåsning gjennom bare en eller to åpninger i ovnens bakvegg.

V. måtte støttes av en kraftig blåsemaskin

 

V. (2.) ble innført ved Rørosverket i forbindelse med installeringen av verkets første waterjacket-ovn i 1888. Sammen med en ny, dobbeltvirkende sylinderblåsemaskin  førte den nye ovnsteknologien til en langt mer effektiv smelting ved verket.