Vindkunst

Vindkunst (ty. Windkunst)

 

Pumpemaskineri drevet av en vindmølle. Se vindgjøpel.