Vinkelstasjon

Vinkelstasjon/vinkel

 

Maskineri som kompenserte for de krefter som oppsto når en taubanelinje endret retning i horisontalplanet.[1]

 

 

Fotnoter

1. Det har vist seg vanskelig å fremskaffe opplysninger om maskineriet på vinkelstasjonene og hvordan avbøyningen skjedde rent teknisk. En mulighet er at linen ble ført inn i et spor på en horisontalt liggende skive som så ledet den rundt til man oppnådde det ønskede vinkelavvik fra den inngående linje.