Volund

BIBLIOGRAFI VOLUND 1953-1990

For opplysning om senere årganger, se

http://tekniskmuseum.no/gamlewebben/no/forskning/volund.htm

 

Siste nummer utkommet i 2002.

 

622          GRUVEDRIFT (Mining)

   (83)      Thuesen, Gunnar

Bergverksdrift i Oslo-området / Gunnar Thuesen. - S. 56-88 : ill., fig., kart. - I: (Volund ; 1988)

Summary: Mining in the Oslo region EMNE: Gruvedrift - Norge GEOGRAFISK EMNE: Oslo

 

 

   (84)      Thuesen, Gunnar

Den første dokumenterte bergverksdrift i Norge / Gunnar Thuesen. - S. 7-60 : ill., fig., kart. - I: (Volund ; 1979)

Har kildehenvisning og ordforklaringer

English summary: The first documented mining in Norway EMNE: Gruvedrift - Norge

   (85)      Lund, Diderich H.

Da de nordsvenske jernmalmfeltene våknet til liv / Diderich H. Lund. - S. 52-61 : ill., diagr. (fold.), port. - I: (Volund ; 1975)

Summary in English: The awakening of the iron-fields of Northern Sweden PERSON SOM EMNE: Lund, Ole W. / Lundbohm, Hjalmar

KORP. SOM EMNE: Swedish & Norwegian Railway Co. Ltd. / Ofotbanen EMNE: Jernbanetransport - Norge-Sverige / Gruvedrift - Sverige GEOGRAFISK EMNE: Sverige - Kiruna / Nordland - Narvik (Viktoriahavn)

   (86)      Sunmann, Per

Kongsberg sølvverks smeltehytte og dens historie i korte trekk / Per Sun-mann. - S. 7-63 : ill:, fig. - I: (Volund ; 1987)

Inneholder ord-forklaringer

Summary: The smelting works at Kongsberg Silvermines through 362 years KORP. SOM EMNE: Kongsberg sølvverk

EMNE: Gruvedrift - Norge / Metallsmelting

(87)                  Johannesen, Gunnar A.

Ringerikes Nikkelverk 1848-1920 hvor metallet nikkel først ble påvist i natu­ren i Norge / Gunnar A. Johannesen. - S. 46-71 : ill.,'faks., kart. - I: (Volund ; 1982)

Summary: Ringerikes Nikkelverk (1848-1920) where nickel was first disco-vered in nature in Norway

KORP. SOM EMNE: Ringerike Nikkelverk

EMNE: Nikkelgruver / Gruvedrift - Norge

GEOGRAFISK EMNE: Buskerud - Ringerike

669         METALLURGI (Metallurgy)

 

(145)               Almar-Næss, Almar

Trekk av metallenes historie / Almar-Næss. - S. 163-179 :              I: (Volund ; 1963)

EMNE: Metallurgi / Alkymi

 

(146)       Thuesen, Gunnar

Stålfremstilling i Norge på 16- og 17-hundretallet / Gunn,ar Thuesen. - S 117-150: fig. - I: (Volund ; 1962)

EMNE: Jern- og stålfremstilling - rennverksdrift / Jern- og stålfremstilling - brennstålovner / Rennverksdrift

147)        Thuesen, Gunnar

Rennherddrift : en jernfremstillingsmetode i Norge fra 1539 til 1622 / Gunnar Thuesen. - S. 55-94 : ill. - I: (Voiund ; 1954)

Har kildehenvisninger

EMNE: Jern- og stålfremstilling - rennverksdrift / Rennverksdrift

   (148)     Thuesen, Gunnar

Rennverksdrift : en jernfremstillingsmetode i Norge fra 1539 til 1622 I Gunnar Thuesen. - S. 83-111 : ill. - I: (Volund ; 1974)

English summary: Direct extraction of iron from ore in Norway 1539-1622 EMNE: Jern- og stålfremstilling - rennverksdrift I Rennverksdrift

 

   (149)     Almar-Næss, Almar

Utvikling av stål efter Bessemer / Almar Almar-Næss. - S. 77-117 : ill. - I: (Volund ; 1983)

Summary

EMNE: Jern- og stålfremstilling - bessemer-stål / Bessemer-stål

   (150)     Thuesen; Gunnar

Jernfremstilling i Norge i nyere tid : Elektroråjernfremstilling / Gunnar Thue­sen. - S. 105-140: ill. - I: (Volund ; 1961)

EMNE:Jern- og stålfremsti l li ng - elektrosmelti ng I Elektrosmelteovner I Smel­teovner

 

   (151)     Sissener, john

Elektrisitet, vannkraft og industrialisering : jernfremstilling i Svelgen etter 1928 / John Sissener. - S. 131-147: ill. - I: (Volund ; 1981)

Summary: Electricity, water power and industrialization. Pig iron produc­tion at Svelgen after 1928

KORP. SOM EMNE: Bremanger Smelteverk / Rødsand Gruber / Elkem-Spigerverket

EMNE: Jernverk / Jern- og stålfremstilling etter 1928

GEOGRAFISK EMNE: Sogn og Fjordane - Bremanger

(152)        Thuesen, Gunnar

Feiring Jernverk / Gunnar Thuesen. - S. 65-104, (1) pl. (fold.) : ill. - I: (Volund ; 1953)

Artikkelen er ajourført og mer omfattende behandlet av forfatteren i Rome-rike historielags årbok for 1980, s. 80-118

PERSON SOM EMNE: Anker, Carsten / Klouman, Hans Henrik Gerhard KORP. SOM EMNE: Feiring Jernverk

EMNE: Jernverk/ Jern- og stålfremstilling- masovner/Tekniske kulturminner / Masovner

GEOGRAFISK EMNE: Akershus - Eidsvoll

(153)       Thuesen, Gunnar

Masovndrift : en kort oversikt over masovnens utvikling og masovndrift i Norge / Gunnar Thuesen. - S. 125-157: ill. - I: (Volund ; 1957)

EMNE: Masovner / Jern- og stålfremstilling - masovner