Widder

Støt og kraftige vibrasjoner i en vannsøylemaskin forårsaket av for brå åpning eller lukking for trykkvannet.[1]

 

Fotnoter

1. Berg 1998 (25):360.