Zubusgruve

Zubusgruve/subusgruve (ty. Zubusszeche)

 

Gruve som gikk med underskudd og måtte drives med tilskudd fra eierne.