Zugang

Zugang/sugang (ty. Zugang)

 

Tilgang, tilførsel av noe f.eks. kapital, luft, vann o.a..

 

I gruvedriften var z. en vanlig betegnelse på vanninnsig.

 

Varia:

- For det tilfelle at det ” under et Huls boring indtræffe Zugang” foreskrives følgende fremgangsmåte: ”Bemerker man Vand at indkomme nederst i Hullet, og dette skulle allerede have erholdt en saadan Dybde at det med Nytte kunde afskydes, saa ophører mand strax med Bohringen, visker Hullet tørt og nedstøder i samme tørt Leer indtil over det Stæd hvor Vandet indkommer, derefter lades og skydes Hullet som et andet tørt Hull.”[1]

 

Fotnoter

1. Brünnich 1804:17.