Anslager

Anslager  (ty. Anschläger)

 

Arbeider som fylte tønnene med malm nede i gruven, festet tønnen til linen og ga signal om at tønnen kunne heises opp, også kalt tønneknekt.