Bakvann

Vann som av forskjellige grunner steg til et høyere nivå enn normalt i et vannløp.

 

Årsakene til dannelse av b. kunne være at vannet stuet seg opp grunnet hindringer som isdannelse o.a. Dette kunne gi svært langsom avrenning, evt. gjøre at vannet ble liggende stille. Nivåstigningen kunne også skyldes stor vannrikelighet (flom)

B. kunne være et problem for vannhjulene og det var derfor viktig med godt fall på hjulbekken nedenfor hjulet og/eller at hjulet ble lagt så høyt at undervannet ikke kunne stige opp på hjulet. Dette bremset hjulet og krevde mer driftsvann for å oppnå samme ytelse, evt. kunne hjulet stoppe helt. Spesielt var dette avgjørende for overfallshjulene som, motsatt brystfallshjulene og underfallshjulene, roterte mot strømretningen i hjulbekken.