Bierschicht

Bierschicht/biersjikt (ty. Bierschicht = "øløkt") (dial. Kongsberg Sølvverk?)

 

Arbeidsøkt hvor man ikke arbeider, men tilbringer tiden med å drikke øl.

 

Ved Kongsberg Sølvverk ble fredag og mandagsøktene kalt b.. Det var dobbelt pengestraff for å skulke arbeidet på disse dagene.[1]

 

 

Fotnoter

1. Brünnich 1816:19,32.