Etterbrenne

Sette en fyr med en spesiell fyrsettingsteknikk for å gi sålen i en fyrsettingsdrift en noenlunde vannrett linje.

 

Etterbrenning var nødvendig fordi fyren virket kraftigst oppover slik at sålen steg.

Fyrhaueren kalte den stigende såle for ”strosse”, og lot den ikke bli over 25-30 cm lang.

Se rakefyr for nærmere omtale av fyren.

Sålen kunne alternativt etterbrytes med hammer og bergsjern.