Vannhammer

Vannhammer/vandhamer/fallhammer

 

Hammerinnretning der hammerhodet faller fritt fra øvre posisjon etter å ha blitt løftet ved at utstående armer, knaster eller kammer på en forlenget vannhjulsaksel griper tak i hammerskaftet og enten løfter det direkte opp bak hammerhodet, eller trykker ned skaftets bakre del bak opplagringen.

 

V. var av flere slag fra de store, langsomme stangjernshammerne til de noe lettere og raskere kniphammerne og de hurtiggående spikerhammerene. Se de forskjellige oppslagene for opplysninger om konstruksjon, arbeidsmåte og arbeidsområde.

            En nyere, og større type stangjernshammer (fra midten av 1800-tallet) ble kalt nosehammer da hodet ble løftet i ’nesen’. Et eksemplar av denne typen finnes fra Fritzøe jernverks tid ved Larvik museum.