Finger

 

Lengdemål brukt i gruvene.

 

F. var 1/96 av en lakter , eller 2,1 cm.

F. ble brukt ved måling av lengden på ved levert verket, ved utmåling og avregning av fortinger (akkorder) i gruvedriften o.a.[1]

 

 

Fotnoter

1. Opplysningene gjelder Kongsberg Sølvverk (Brünnich 1816:29, Berg 1982 (38):23), men har trolig alminnelig gyldighet.