Finslagging

 

 Siste avslagging før kobberblåsingen ved bessemering.

 

Mens de ordinære avslaggingene i slaggblåsingsfasen (se slaggblåsing) skjedde ved at konverteren ble tippet slik at slagget rant ut, skjedde f. manuelt ved at man trakk av slagget med en mange meter lang krafse. Det var et meget varmt arbeid som tok ca 15 minutter på de nyere konverterne. Slagget ble trukket ned i potter som tok 6-7 tonn og gikk tilbake til skjærsteinsovnen.

 

Varia:

- Tidligere kobberblåser ved Sulitjelmaverket, Kjell Lund Olsen, gir følgende detaljer om f.: Det ble brukt samme potte ved slagging som ved tappingen av skjærstein fra ovnen. Innholdet i en full potte skjærstein veide 7 tonn mens full potte med slagg veide 6 tonn. Potten ble hengt opp i et åk som ble løftet av en traverskran. Videre (lett bearbeidet): "Foran konverteren sto en platting på fire ben. Vi kalte dette "brettet" og det ble brukt under finslaggingen. Redskapene som ble brukt ble kalt "slaggkrafser". [Disse var flere meter lange]. På kanten foran på brettet mot konverteren var det montert en opplagret rulle. Her ble krafsen lagt og blåseren brukte rullen som anlegg når han skulle krafse ut de siste restene av slagg i konverteren."[1]

 

Fotnoter

1. Fremstillingen bygger på Kjell Lund Olsens opplysninger i pers. medd. 13.5.09 og 21.9.09.