Flotasjonskonsentrat

 

Konsentrat av mineralkorn utseparert ved flotasjon.

 

F. må, pga sin finhet, brikketeres (se brikettering) før smelting i ovn for å unngå støvtap i form av flyvestøv.

Konsentrater av kobbermalm holder 20-50 % Cu. Med dette kan langt mindre malm smeltes for samme mengde kobber.