Forladning

Forladning/ladning/fordemning              

 

Masse brukt til å fylle (fordemme) borehullet over sprengladningen for å få ladningen til å bryte godt.

 

I 'kruttperioden' (se kruttsprengning) brukte man som regel tørr, steinfri leire eller annet materiale, som forladning (se renn-nål og leireforladning).

             Da sprengoljen og dynamitten kom i bruk i 1860- og -70-årene, ble det brukt grov sand som forladning. Under vann ble vannet ansett som tilstrekkelig forladning (sprengolje hadde egenvekt 1,6 og sank til bunns).