Futeisen

Futeisen (ty. Pfadeisen/Pfoteisen) 

 

Akseltappopplagring av jern.

 

Opplagringen kunne være åpen som en halvsirkel, eller lukket som en ring (bøssing).

F. ble lagt inn i den bærende stokken for å redusere friksjonen på akselen, og forhindre at den arbeidet seg inn i treverket.

Var lageret åpent, ble det ofte forsynt med en overligger av tre eller jern for å sikre at akselen holdt seg på plass.

F. synes å bli brukt synonymt med ’legeisen’.