Dagen

Dagen/i dagen

 

På overflaten, ute, i motsetning til inne i gruven.