Isettbord

Reguleringslem satt mellom to lister i en vannrenne.

 

I. ble bl.a. brukt ved inngangen til utløpsrenner (fløtter) fra en hovedvannrenne for å regulere vannstanden i denne.[1]

Isettbordet ble tidligere kalt skyss/skyds.

Fotnoter

1. En kilde (Brünnich 1816:23) oppgir at det også var i. i overløpene i damkronen.