Kjerratknekt

Kjerratknekt/kehrradtknegt (ty. Kehrradknecht)

 

Ung arbeider som arbeidet ved hengbenken med å tømme steintønnene som kom opp fra drivsjakten, over i drakjerre eller trillebår.

Ser ut til å ha utført det samme arbeidet som tønneknektene.

Arbeidet ble kalt ’inntaking’.