Kobbersulfat

Kobbersulfat/kobbervitriol/kuprisulfat/blåstein

 

Vannoppløselig, vanligvis blått, sulfat med kjemisk formel CuSO4.

 

K. finnes i naturen som mineralet chalkanthitt. Løsninger kan finnes i gruvevann hvor omdannelsen av de opprinnelige kobbersulfider beror på en oksidasjon av disse sulfider på grunn av tilgang på atmosfærisk luft, fuktighet, trykk, temperaturøkning og eventuelt andre momenter. K. kan også fremstilles kunstig for metallurgiske formål ved sulfatiserende røsting av nedknust kobbermalm.

Etter utluting kan kobberet innvinnes ved å legge ut jern som fellingsmiddel i løsningen.

K. kan også brukes som reagens ved selektiv flotasjon av sink.

 

K. ble tidligere først og fremst brukt som mineralfarge ved farging av tøyer, men ble også brukt innen en rekke andre håndverksmessige og kunstneriske virksomheter.

I dag brukes k. til impregnering av tre, beising av såkorn mm.

Vi kjenner fem små virksomheter som produserte k., såkalte vitriolverk.

Det har vært en begrenset kobberfremstilling i Norge med k. som råstoff, se sementering og Sindings metode.