Konsumpsjon

Fellesbetegnelse på en rekke skatter og avgifter, bl.a. avgift på matvarer som ble innført i byene.

 

Bergverkene var ifølge interimsprivilegiene av 1687 fritatt for k. på varer de kjøpte i byene.