Kretsgrop

Kretsgrop/kratshull/kratshol

 

Oppsamlingskar for smelteavfall med et interessant verdimetallinnhold som skulle resirkuleres (krets).

 

Ifølge tilgjengelige kilder kunne k. enten være en utmurt grop på siden av herden[1], eller et hull i hyttegulvet. Kretsen ble ifølge denne kilden rakt ned på hyttegulvet der den ble nedkjølt med vatn og skuffa ned i k..[2]

 

 

Fotnoter

1. Rinmans bergverksleksikon.
2. Bækkelund og Kalvatn 1998:70.