Langkappe

Tønnebeslag av jernbånd som i den ene enden er festet midt under tønnen, og som går opp langs tønnen og opp over tønnekanten hvor beslaget gis en omvendt U-form som øye for innfesting av tønnekroken før enden festes nede i tønnen.