Leiretak

Leiretak/leiregruve

 

Sted hvor det tas ut leire.

 

Leire var tidligere et helt uunnværlig råmateriale og hjelpemiddel i bergverksdriften, bl.a. ved bygging og innredning av smelteovner, se oppslaget leire.