Lodd

Lodd/lod (ty. Lot, (1.))

 

1. vektenhet; 2. bjelkestykke som hang ned fra enden på trekkarmenhestevandringen, med sete for kjøreren og øye for festing av hestedraget.

 

Ad 1. 1 lodd=14,6 g, se også lødighet for innpassing av l. i det kølnske vektsystem for veiing av gull og sølv.

Ad 2. En kilde oppgir at l. var satt sammen av to 8” (~21 cm), sammenlaskede bjelkestykker i firkant, av 3 alen (~1,90 m) lengde. Kjørersetet var plassert 1 alen (~63 cm) oppe på l. og vendte inn mot spindelen (den vertikale akselen). Øyet var sveiset fast til et jernbeslag som gikk rundt l. nederst.[1]

 

Fotnoter

1. Brünnich 1804:41.