Loddsjakt

Loddsjakt/loddrettsjakt/loddskakt/richtsjakt/seigersjakt/saigersjakt/seigerschacht

 

Loddrett eller tilnærmet loddrett sjakt (90 – 75° fall).

 

For ’loddsjakt’ synes kravet til loddrett fall å stå noe sterkere enn for ’richtsjakt’ og ’seigersjakt’.