Magnesium

M. er sølvhvitt, skinnende lettmetall med tetthet 1, 7, kjemisk symbol Mg og et forholdsvis lavt smeltepunkt på 649 °C.

 

I Norge har Norsk Hydro vært en stor produsent av magnesium ved sitt anlegg på Herøya i Porsgrunn, basert på råstoff fra dolomittgruver i Nordland. Produksjonen ble avviklet i 2001 på grunn av konkurransen fra Kina.

            Magnesium som veier ca 2/3 av aluminium, har ved siden av dette metallet vært det viktigste metallet for lettlegeringer og benyttes bl.a. i fly- og rakettindustrien. Det benyttes også i fyrverkeri da det brenner med et sterkt hvitt lys.

            Magnesium spiller en viktig rolle for kropp og helse. Det er det fjerde mest alminnelige stoff i kroppen som inneholder omkring 25 gram av metallet. Det er uunnværlig for kroppens stoffskifte og for oppbyggingen av benvev og tannben. Det  er dessuten nødvendig for at muskler og hjerte skal fungere normalt.

            Det ble fastslått at magnesium var et grunnstoff i 1755.