Masovn

KORTVERSJON
Artikkelen kompletteres senere.

 

 Masovn/masomn/marsovn

 

 Høy sjaktovn for smelting av jernmalm til råjern.

 

M. ble betraktet som kjernen i et jernverk. Ovnstypen ble første gang tatt i bruk her i landet ved Bærums jernverk i 1620-årene, mens de første ovner i Europa synes å ha vært i bruk tilbake på 1200-tallet, bl.a. i Sverige.

            Utviklingen av m. hang nøye sammen med innføringen av vannhjulet til drift av blåsebelgene. Ved hjelp av vannhjulet fikk en tilstrekkelig sterkt trykk til å drive luften (”blesten”, ”vinden”) opp gjennom et større lag av malm og brensel, trekull i tidligere tider, nå koks. Med sterkere blest oppnådde en også temperaturer som var høye nok til å smelte jernmalm.

            Overgangen fra malm til metallisk jern skjer ved en reduksjonsprosess der CO-gass (fra kombinasjonen blest/brensel) strømmer opp gjennom ovnen og forbinder seg med oksygenet i det oksygenholdige jernet (jernoksidet) og driver av som CO2-gass. Underveis ned gjennom ovnen opptar jernet utskilt karbon fra brenselet og tappes ut som råjern med et kullinnhold på rundt 4 %. For å få ned kullinnholdet og gjøre det kullrike råjernet smibart må det bearbeides videre ved fersking.