Mål

Mål/mass/maass (ty. Mass)              

 

Bergrettslig enhet, område med tildelt bergrettighet i fastsatt lengde langs malmåren i forlengelsen av funngruven.

 

M. på hver side av funngruven ble kalt overmål og undermål ut fra at malmåren som regel lå i skrånende terreng. De ble nummerert fortløpende med funngruven som utgangspunkt. Et m. skulle etter bergordningen av 1540 være to ’wehr’ langt, eller ca 56 meter. Etter malmårens lengde kunne det da forlenes flere m. både på oppsiden og nedsiden av funngruven. Bredden foreskrives ikke eksplisitt, men var etter sedvane ca 14 m, dvs 7 m på hver side av strøkretningen.[1]

            Se også utmål.

 

Varia:

- Som en spesiell begunstigelse for funngruven var denne lenger enn mål-feltene. Etter bergordningen skulle lengden på en funngruve være 84 m.  

 

Fotnoter

1. Berg B. I. 2006 (287): 53.