Platedam

Platedam[1]

 

Damtype med en skrånende, tynn ’plate’ av rosentorv som tetning og en skråstilt vegg på vannsiden, i eldre tider lagt opp av stein.

 

Den tynne tetningskjernen gjorde p. svært utsatt for skader gjennom uttørring, frost og bølgeslag.

Konstruksjonen synes å stamme fra Harz (Tyskland).

            Damtypen er kjent fra tre dammer ved Kongsberg Sølvverk (hvor man senere gikk over til andre damtyper, se dam).

 

Varia:

- I moderne tid er ’platedam’ betegnelsen på en damtype der en betongplate på vannsiden hviler på mellomliggende pilarer på luftsiden. Denne damtypen ble utviklet og patentert av den norske ingeniøren Ambjørnsen som utvandret til USA. Hovedvekten av denne damtypen er derfor bygget i USA der den ofte benevnes «Ambursen-dam».[2] Det er også bygget mange p. i Norge.

 

Fotnoter

1. Denne artikkelen bygger i hovedsak på Helleberg 2002:39, 40.
2. Store norske leksikon.