Regalherre

Regalherre/bergherre (ty. Bergherr)

 

Innehaver av rettigheter, bl.a. til et lands mineralressurser, med støtte i regalretten.

 

I tidligere tider var det fyrsten, i dag staten, som er r.. I kraft av sin overhøyhet over mineralene regulerer r. bergverksnæringen, tildeler rett til å undersøke og starte bergverk, og oppebærer avgifter fra virksomheten. I tidligere tider var det også vanlig at r. forbeholdt seg rett til å kjøpe produserte metaller på særskilte (gunstige) betalingsvilkår.