Repartisjon

Repartisjon (fr. répartition)

 

Likelig og forholdsmessig fordeling av ytelser, byrder, erstatninger o.l.

 

I bergverkssammenheng ble ’repartisjon’ brukt om fordelingen av pliktmessige leveranser av skogprodukter blant gårdene innenfor cirkumferensen. Kvantum ble bestemt ut fra størrelsen av hver gårds skog og skogens tilstand.