Rosensetning

Rosensetning/rosensætning/rosensætte/rosensette/rosensett/rosenfylling

 

Betegnelse 1. på en ferdigstampet tetningskjerne av rosentorv i en dam, se rosenmur; 2. på den tetningsmasse av rosentorv som som utgjør vannrenner eller som vannrenner ligger i.

For behandling og bevaring av r., se Din side-artikkelen Rosentorv.