Sjaktstiger

Sjaktstiger/skaktstiger/schachtstiger

 

Arbeidsleder med oppsynsfunksjoner og særlig ansvar for tømmermannsarbeidene og vedlikeholdet av forbygningen i gruvene; formann for gruvens tømmermenn (sjakthauerne).

 

For de forskjellige arbeidsoppgaver som lå under hans ansvarsområde i gruvene, se sjakthauer.

I tillegg nevner enkelte kilder at s. også hadde ansvar for vedlikehold av driftsbygninger i dagen. Arbeidsområdet har sikkert variert noe fra verk til verk, men med gruveforbyggingen som kjernevirksomhet.

            Statusmessig tilhørte s. et mellomsjikt sammen med gruvesmedene, hutmenn, understigere og oppsynsmenn, avgrenset oppover mot overstigere og pukkstigere, nedover mot fagarbeidere som hauere.[1]

 

Fotnoter

1. Berg 2005 (214):153