Skip

Skip/skipp (m.) (eng.) 

 

Beholder med styrt bevegelse for oppfordring av bergmasse i sjakt.

 

S. blir fylt fra spesielle tappeinnretninger nede i sjakten, heises opp og tippes automatisk på toppen av den.

 

Varia:

- Det er hevdet at ’skip’ er et lånord fra den gamle norske betegnelsen skippund, en hulmålsbetegnelse som etter hvert kom til å betegne det kar varene ble transportert i. Begrepet skal ha vært ukjent i norsk bergspråk før 1910.[1]

Ordet brukes i dag i engelsk dagligtale bl.a. for søppelcontainer.

Fotnoter

1. Ansteinsson 1935:127.