Skippund

Vektmål (320 pd) 160 kg.[1] Se Enhetsmål.

Symbol for s. er Sk#.

Fotnoter

1. Forbehold må tas for 1500- og deler av 1600-tallet da det antakelig var det kølnske pundet på ~ 468 g som vanligvis ble brukt som handelsvekt, mens det lybske på 488 g og det københavnske trolig ble brukt i mindre omfang (SNL:402). Basert på kølnsk vekt blir skippundet da ~ 150 kg.