Skjerpe

Skjerpe/skurfe/skurpe/schörfne/opskjærpe/indskjærpe/gjøre skud (dial.) (ty. schürfen)

 

Lete etter, ta prøver av mulige malmforekomster, avdekke og undersøke en interessant malmforekomst med en prøvedrift.

 

Retten til å s. både på privat og offentlig grunn har, med visse forbehold, vært tillatt etter vår lovgivning fra vår første berglov i 1540 til i dag. Se videre om dette under oppslaget skjerperetten.

            Det kan s. både i helt uutforskede områder og på malmfelt som allerede er kjent. I sistnevnte tilfelle kan det s. for utforske hvordan en malmåre går i felt (strøk), hvor lang den er, om det finnes utløpere av kjente årer slik at verksdriften kan utvides osv.

 

’Skjerpe’ har fra tid til annen feilaktig blitt brukt om det å anmelde et funn for å sikre seg retten til å drive det.