Skrapespill

 

Stort lastebrett som trekkes gjennom gruvegangen og samler opp utbrutt masse.

 

S. vil vanligvis trekkes maskinelt med liner fra en stasjonær motor, men kan også betjenes manuelt.