Spikerherd

 

Herd for gløding av spikeremner (tener) som skulle slås til spiker enten manuelt eller med spikerhammer. Se også spikersmiing.