Sporstift

Sporstift/spornagle/viiser-bolt (ty. Spurnagel)

 

Styrepinne som ledet tyhunden langs et spor mellom løpebordene den ble skjøvet på i gruvegangen, (se bordløpe).(Sporbredden er i en tysk kilde oppgitt til tre fingre (≈ 6 cm).

 

S. var bare i bruk på den eldste hundetypen, kalt ’tysk hund’.