Stagbane

Stagbane/trestagbane/tømmerbane[1]

 

’Gruvejernbane’ med føringsskinner, stag, av tømmer.

 

Skinnene hvilte i spor på sviller av tømmerstokker lagt tvers over stollen. Transporten foregikk med kjerrer trukket av hester.

S. er i Norge p.t. bare kjent fra Kongsberg Sølvverk hvor den ble brukt i fordringen av malm og stein i Fredriks stoll fra 1827.

 

Varia:

-  I årsberetningen for 1844 ble det opplyst at en hest på jernbanen trakk 15-20 tønner stein mot maksimalt tre tønner i en stollkjerre på trestagbanen. Jernbanen reduserte altså friksjonen så mye at nyttelasten minst kunne femdobles.

Fotnoter

1. Artikkelen er en samskriving av Berg 1998 (25):425, 438 og utstillingstekster på Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg.