Stikk

Stikk (ty. Stich)

 

1. Åpning i siden på ovnen/forherden for tapping av metallsmelte, se stikkhull. 2. Grop anlagt på gulvnivå ved siden av forherden for mottak av metallsmelte, se stikkherd.

3. Inspeksjons- og arbeidsåpning for smelteren, samt utløpsåpning for smelte, se øye. 4. Den samlede mengde smelte som kom ut i stikkherden ved en tømming, se utslag. 5. Den tilmålte mengde beskikning som ble påsatt ovnen for å kunne smeltes og utstikkes samtidig (skiftet ble inndelt i et antall s.)[1]6. Betegnelse på selve handlingen "å stikke ut", eller "gjøre stikk". 

Fotnoter

1. Det var som regel ønskelig å utnytte smeltekapasiteten fullt ut, dvs. sette på så mye som stikkherden kunne ta, eller det ble satt på mindre ut fra forskjellige hensiktsmessighetsbetraktninger.